Trasna na dTonnta

#TrasnanadTonnta

Cibear-Ghaeltacht · Cyber-Gaeltacht
27 - 31 Márta, 2017 · 27 - 31 March, 2017

Is ócáid í Trasna na dTonnta a chruthaíonn cibear-Ghaeltacht ar líne ó Dé Luain, an 27 Márta, go dtí Dé hAoine, an 31 Márta 2017. Le linn na seachtaine seo tá muid ag iarraidh go mbeadh an oiread sin daoine agus is féidir, ar fud an domhain, ag tvuíteáil as Gaeilge is ag úsáid an haischlib #TrasnanadTonnta chomh minic agus is féidir.

Trasna na dTonnta is an online cyber-Gaeltacht event running from Monday 27th to Friday 31st of March 2017. During this week, we will be trying to get as many people as possible, from all around the world, to tweet ‘as Gaeilge’, as much as possible, while using the hashtag #TrasnanadTonnta.

Samplaí

 • Seán is ainm dom.
 • Beannachtaí ó ________.
 • Táim an-mhórtasach as mo dhúchas Éireannach!
 • Ní raibh a fhios agam riamh gur teanga í an Ghaeilge!
 • Ba bhreá liom dá mbeinn in Éirinn inniu!
 • Taitníonn ceapairí liamháis liom.
 • Ní thugtar go leor buíochais do Pheig Sayers!
 • Ag damhsa ag an gcrosbhóthar.
 • Ba as ___________ do mo mhuintir.
 • Tá mé bródúil go bhfuil cúpla focal Gaeilge agam!
 • Is deas liom an Ghaeilge a cheiliúradh!
 • Tá mé sona sásta gur féidir liom tvuíteáil as Gaeilge!
 • Is aoibhinn liom __________.
 • Is é seo mo chéad tvuít as Gaeilge.
 • Cuir tvuít as Gaeilge chugam!

Examples

 • My name is Seán.
 • Greetings from ________.
 • I’m proud of my Irish roots!
 • I never knew there was an Irish language!
  brk
 • I wish I was in Ireland today!
 • I like ham sandwiches.
 • Peig Sayers was underestimated!
 • Dancing at the crossroads.
 • My ancestors came from ________.
 • I am proud to have a few words of Irish!
 • I am happy to celebrate the Irish language.
 • I am delighted to be able to tweet in Irish.
 • I enjoy / love _____________.
 • This is my first tweet in Irish.
 • Send me an Irish tweet!

#TrasnanadTonnta ar Twitter


#TrasnanadTonnta ar Instagram

Load More

Is togra nua é Trasna na dTonnta atá curtha ar bun ag Fondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada. Maoiníonn An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta an Fhondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada.

Trasna Na dTonnta is an initiative of the Ireland Canada University Foundation. The Ireland Canada Foundation is funded by the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs.