Trasna na dTonnta

Seol tweet as Gaeilge - bí cuid den chomhrá domhanda!
Send a tweet in Irish - join the worldwide conversation!
22 - 26 Eanáir, 2018 · 22 - 26 January, 2018

CLICK TO TWEET #TRASNANADTONNTA
#TrasnaNadTonnta ar Twitter

Is ócáid í Trasna na dTonnta a chruthaíonn cibear-Ghaeltacht ar líne ó Dé Luain, an 22 Eanáir, go dtí Dé hAoine, an 26 Eanáir 2018. Le linn na seachtaine seo tá muid ag iarraidh go mbeadh an oiread sin daoine agus is féidir, ar fud an domhain, ag tvuíteáil as Gaeilge is ag úsáid an haischlib #TrasnaNadTonnta chomh minic agus is féidir.

Trasna na dTonnta is an online cyber-Gaeltacht event running from Monday 22nd to Friday 26th of January 2018. During this week, we will be trying to get as many people as possible, from all around the world, to tweet ‘as Gaeilge’, as much as possible, while using the hashtag #TrasnaNadTonnta.

Looking for some ideas to tweet ‘as gaeilge’?

 • My name is Seán!
 • Seán is ainm dom!
 • --
 • Greetings from ________.
 • Beannachtaí ó ________.
 • --
 • I’m proud of my Irish roots!
 • Táim an-mhórtasach as mo dhúchas Éireannach!
 • --
 • I never knew there was an Irish language!
 • Ní raibh a fhios agam riamh gur teanga í an Ghaeilge!
 • --

SEE MORE

Is togra nua é Trasna na dTonnta atá curtha ar bun ag Fondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada. Maoiníonn An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta an Fhondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada.

Trasna Na dTonnta is an initiative of the Ireland Canada University Foundation. The Ireland Canada Foundation is funded by the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs.

Trasna na dTonnta partners