Logo Trasna na dTonnta

Trasna na dTonnta

Tionól Gaeilge ar líne · Gaeltacht gathering online
Bí cuid den chomhrá domhanda! · Join the worldwide conversation!
6–10 Nollaig, 2021 · 6–10 December, 2021

Tweet #TrasnanadTonnta ar Twitter Lean muid ar Twitter · Follow us on Twitter

Postáil #TrasnanadTonnta ar Instagram Lean muid ar Instagram · Follow us on Instagram

Imeachtaí:
Beidh gach imeacht ar siúl ar Zoom

 • Ciorcal comhrá (bunleibhéal)
  Dé Luain, 6ú Nollaig, 2021, 7–8pm GMT
 • Rang sean-nós le Muireann Nic Amhlaoibh
  Dé Máirt, 7ú Nollaig, 2021, 6-7pm GMT
 • Íoga as Gaeilge
  Dé Céadaoin, 8ú Nollaig, 2021, 6-7pm GMT
 • Ciorcal Comhrá (Bunleibhéal)
  Dé Céadaoin, 8ú Nollaig, 2021, 8-9pm GMT
 • Seisiún Suaimhnis
  Dé Déardaoin, 9ú Nollaig, 2021, 7-8pm GMT
 • Seisiún Ceoil Thraidisiúnta
  Dé Déardaoin, 9ú Nollaig, 2021, 9-10pm GMT
 • Ciorcal Comhrá (Meánleibhéal)
  Dé hAoine, 10ú Nollaig, 2021, 7-8pm GMT

Events:
All events will occur on Zoom

 • Conversation circle (Introductory level)
  Monday, 6th December, 2021, 7–8pm GMT
 • Sean-nós singing class with Muireann Nic Amhlaoibh
  Tuesday, 7th December, 2021, 6-7pm GMT
 • Yoga in Irish
  Wednesday, 8th December, 2021, 6-7pm GMT
 • Conversation circle (Introductory level)
  Wednesday, 8th December, 2021, 8-9pm GMT
 • Relaxed session
  Thursday, 9th December, 2021, 7-8pm GMT
 • Traditional music session
  Thursday, 9th December, 2021, 9-10pm GMT
 • Conversation circle (Intermediate level)
  Friday, 10th December, 2021, 7-8pm GMT
#TrasnaNadTonnta ar Twitter:

Is ócáid í Trasna na dTonnta a chruthaíonn cibear-Ghaeltacht ar líne ó Dé Luain, an 6 Nollaig, go dtí Dé hAoine, an 10 Nollaig 2021. Le linn na seachtaine seo tá muid ag iarraidh go mbeadh an oiread sin daoine agus is féidir, ar fud an domhain, ag tvuíteáil as Gaeilge is ag úsáid an haischlib #TrasnaNadTonnta chomh minic agus is féidir.

Trasna na dTonnta is an online cyber-Gaeltacht event running from Monday 6th to Friday 10th of December 2021. During this week, we will be trying to get as many people as possible, from all around the world, to tweet ‘as Gaeilge’, as much as possible, while using the hashtag #TrasnaNadTonnta.

Looking for some ideas to tweet ‘as gaeilge’?

 • My name is Seán!
 • Seán is ainm dom!
 • --
 • Greetings from ________.
 • Beannachtaí ó ________.
 • --
 • I’m proud of my Irish roots!
 • Táim an-mhórtasach as mo dhúchas Éireannach!
 • --
 • I never knew there was an Irish language!
 • Ní raibh a fhios agam riamh gur teanga í an Ghaeilge!
 • --

SEE MORE

Is togra nua é Trasna na dTonnta atá curtha ar bun ag Fondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada. Maoiníonn An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta an Fhondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada.

Trasna Na dTonnta is an initiative of the Ireland Canada University Foundation. The Ireland Canada Foundation is funded by the Department of Arts, Heritage, Regional, Rural and Gaeltacht Affairs.

Pairtnéirí Trasna na dTonnta · Trasna na dTonnta partners