Logo Trasna na dTonnta

Trasna na dTonnta

Tionól Gaeilge ar líne · Gaeltacht gathering online
Bí cuid den chomhrá domhanda! · Join the worldwide conversation!
6–10 Nollaig, 2021 · 6–10 December, 2021

Tweet #TrasnanadTonnta ar Twitter Lean muid ar Twitter · Follow us on Twitter

Postáil #TrasnanadTonnta ar Instagram Lean muid ar Instagram · Follow us on Instagram

Imeachtaí:
Beidh gach imeacht ar siúl ar Zoom

 • Ciorcal comhrá (bunleibhéal)
  Dé Luain, 6ú Nollaig, 2021, 7–8pm GMT
 • Rang sean-nós le Muireann Nic Amhlaoibh
  Dé Máirt, 7ú Nollaig, 2021, 6-7pm GMT
 • Íoga as Gaeilge
  Dé Céadaoin, 8ú Nollaig, 2021, 6-7pm GMT
 • Ciorcal Comhrá (Bunleibhéal)
  Dé Céadaoin, 8ú Nollaig, 2021, 8-9pm GMT
 • Seisiún Suaimhnis
  Dé Déardaoin, 9ú Nollaig, 2021, 7-8pm GMT
 • Seisiún Ceoil Thraidisiúnta
  Dé Déardaoin, 9ú Nollaig, 2021, 9-10pm GMT
 • Ciorcal Comhrá (Meánleibhéal)
  Dé hAoine, 10ú Nollaig, 2021, 7-8pm GMT

Events:
All events will occur on Zoom

 • Conversation circle (Introductory level)
  Monday, 6th December, 2021, 7–8pm GMT
 • Sean-nós singing class with Muireann Nic Amhlaoibh
  Tuesday, 7th December, 2021, 6-7pm GMT
 • Yoga in Irish
  Wednesday, 8th December, 2021, 6-7pm GMT
 • Conversation circle (Introductory level)
  Wednesday, 8th December, 2021, 8-9pm GMT
 • Relaxed session
  Thursday, 9th December, 2021, 7-8pm GMT
 • Traditional music session
  Thursday, 9th December, 2021, 9-10pm GMT
 • Conversation circle (Intermediate level)
  Friday, 10th December, 2021, 7-8pm GMT
#TrasnaNadTonnta ar Twitter
asdfasdf

Is ócáid í Trasna na dTonnta a chruthaíonn cibear-Ghaeltacht ar líne ón Luan 4ú go hAoine 8ú Feabhra 2019. Le linn na seachtaine seo tá muid ag iarraidh go mbeidh an méid is mó daoine ar fud an domhain ag tvuíteáil as Gaeilge & ag úsáid na haischlibe #TrasnaNadTonnta a mhinice agus is féidir.

Trasna na dTonnta is an online cyber-Gaeltacht event running from Monday 4th to Friday 8th of Februaru 2019. During this week, we are asking as many people as possible from all around the world to tweet ‘as Gaeilge’ as much as possible using the hashtag #TrasnaNadTonnta.

Looking for some ideas to tweet ‘as gaeilge’?

 • My name is Seán!
 • Greetings from ________.
 • I’m proud of my Irish roots!
 • I never knew there was an Irish language!

 • I wish I was in Ireland today!
 • I like ham sandwiches.
 • Peig Sayers was underestimated!
 • Dancing at the crossroads.
 • My ancestors came from ________.
 • I am proud to have a few words of Irish!
 • I am happy to celebrate the Irish language.
 • I am delighted to be able to tweet in Irish.
 • I enjoy / love _____________.
 • This is my first tweet in Irish.
 • Send me an Irish tweet!

 

 • Seán is ainm dom!
 • Beannachtaí ó ________.
 • Táim an-mhórtasach as mo dhúchas Éireannach!
 • Ní raibh a fhios agam riamh gur teanga í an Ghaeilge!

 • Ba bhreá liom dá mbeinn in Éirinn inniu!
 • Taitníonn ceapairí liamháis liom.
 • Ní thugtar go leor buíochais do Pheig Sayers!
 • Ag damhsa ag an gcrosbhóthar.

 • Ba as ___________ do mo mhuintir.
 • Tá mé bródúil go bhfuil cúpla focal Gaeilge agam!
 • Is deas liom an Ghaeilge a cheiliúradh!
 • Tá mé sona sásta gur féidir liom tvuíteáil as Gaeilge!

 • Is aoibhinn liom __________.
 • Is é seo mo chéad tvuít as Gaeilge.
 • Cuir tvuít as Gaeilge chugam!

Is togra nua é Trasna na dTonnta atá curtha ar bun ag Fondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada. Maoiníonn An Roinn Cultúr, Oidhreachta, agus Gaeltachta an Fhondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada.

Trasna na dTonnta is an initiative of the Ireland Canada University Foundation. The Ireland Canada University Foundation is funded by the Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht.

Pairtnéirí Trasna na dTonnta · Trasna na dTonnta partners