Trasna na dTonnta

Seol tweet as Gaeilge - bí cuid den chomhrá domhanda!
Send a tweet in Irish - join the worldwide conversation!
4 - 8 Feabhra, 2019 · 4 - 8 February, 2019

CLICK TO TWEET #TRASNANADTONNTA

Credits

Is togra nua é Trasna na dTonnta atá curtha ar bun ag Fondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada. Maoiníonn An Roinn Cultúr, Oidhreachta, agus Gaeltachta an Fhondúireacht Ollscoil Éireann Cheanada.

Pairtnéirí Trasna na dTonnta | Trasna na dTonnta partners