Trasna na dTonnta

Seol tweet as Gaeilge - bí cuid den chomhrá domhanda!
Send a tweet in Irish - join the worldwide conversation!
4 - 8 Feabhra, 2019 · 4 - 8 February, 2019

CLICK TO TWEET #TRASNANADTONNTA
BACK TO HOMEPAGE

Looking for some ideas to tweet ‘as gaeilge’?


 

My name is Francis!

Francis is ainm dom!

 

Greetings from ________.

Beannachtaí ó ________.

 

I’m proud of my Irish roots!

Táim an-mhórtasach as mo dhúchas Éireannach!

 

I never knew there was an Irish language!

í raibh a fhios agam riamh gur teanga í an Ghaeilge!

 

I wish I was in Ireland today!

Ba bhreá liom dá mbeinn in Éirinn inniu!

 

I like ham sandwiches.

Taitníonn ceapairí liamháis liom.

 

Peig Sayers was underestimated!

Ní thugtar go leor buíochais do Pheig Sayers!

 

I’m dancing at the crossroads.

Táim ag damhsa ag an gcrosbhóthar.

 

My ancestors came from ________.

Ba as ___________ do mo mhuintir.

 

I am proud to have a few words of Irish!

Tá mé bródúil go bhfuil cúpla focal Gaeilge agam!

 

I am happy to celebrate the Irish language.

Is deas liom an Ghaeilge a cheiliúradh!

 

I am delighted to be able to tweet in Irish.

Tá mé sona sásta gur féidir liom tvuíteáil as Gaeilge!

 

I enjoy / love _____________.

Is aoibhinn liom __________.

 

This is my first tweet in Irish.

Is é seo mo chéad tvuít as Gaeilge.

 

Send me an Irish tweet!

Cuir tvuít as Gaeilge chugam!

 

This is the year! (county name) for the Sam Maguire

Is le (ainm chontae) Corn Sam Mhic Uighir i mbliana!

 

Antrim for the McCarthy Cup

Aontraim abú do Chorn Mhic Cárthaigh!

 

Cork for the O’Duffy Cup

Corcaigh abú do Chorn Uí Dúbhthaigh!

 

Dublin for the triple! Brendan Martin Cup

Baile Átha Cliath abú don trí chorn. Bíodh an Corn Breandán Ó Máirtín againn i mbliana!

 

Hello to all my friends and family in Ireland

Beannachtaí chuig mo theaghlach is mo chairde in Éirinn

 

Sending love to my Irish friends all across the world

Ag seoladh grá ó chroí chuig mo chairde Éireannacha timpeall an domhain!

 

My boss thinks I’m finishing that report at the moment

Ceapann mo bhainisteoir go bhfuil mé ag críochniú tuairisce faoi láthair!

 

I could murder a ham sandwich and a packet of Tayto

D’alpfainn ceapaire liamháis agus mála Tayto

Pairtnéirí Trasna na dTonnta | Trasna na dTonnta partners