Logo Trasna na dTonnta

Trasna na dTonnta

Tionól Gaeilge ar líne · Gaeltacht gathering online
Bí cuid den chomhrá domhanda! · Join the worldwide conversation!
14–18 December, 2020 · 14–18 Nollaig, 2020

Tweet #TrasnanadTonnta ar Twitter Lean muid ar Twitter · Follow us on Twitter

Postáil #TrasnanadTonnta ar Instagram Lean muid ar Instagram · Follow us on Instagram

BACK TO HOMEPAGE

Looking for some ideas to send a message ‘as gaeilge'(in Irish)?

 

My name is Francis!

Francis is ainm dom!

Greetings from ________.

Beannachtaí ó ________.

I’m proud of my Irish roots!

Táim an-mhórtasach as mo dhúchas Éireannach!

I never knew there was an Irish language!

Ní raibh a fhios agam riamh gur teanga í an Ghaeilge!

I wish I was in Ireland today!

Ba bhreá liom dá mbeinn in Éirinn inniu!

I like ham sandwiches.

Taitníonn ceapairí liamháis liom.

Peig Sayers was underestimated!

Ní thugtar go leor buíochais do Pheig Sayers!

I’m dancing at the crossroads.

Táim ag damhsa ag an gcrosbhóthar.

My ancestors came from ________.

Ba as ___________ do mo mhuintir.

I am proud to have a few words of Irish!

Tá mé bródúil go bhfuil cúpla focal Gaeilge agam!

I am happy to celebrate the Irish language.

Is deas liom an Ghaeilge a cheiliúradh!

I am delighted to be able to tweet in Irish.

Tá mé sona sásta gur féidir liom tvuíteáil as Gaeilge!

I enjoy / love _____________.

Is aoibhinn liom __________.

This is my first tweet in Irish.

Is é seo mo chéad tvuít as Gaeilge.

Send me an Irish tweet!

Cuir tvuít as Gaeilge chugam!

 The Mayo lads will put a stop to the six in a row on Saturday. 

Cuirfidh na leaids Mhaigh Eo deireadh leis an sé cheann as a chéile Dé Sathairn!

I will be in ______ for Christmas this year. Where will you be? 

Beidh mé i __________ don Nollaig i mbliana. Cá mbeidh tusa?

Cork for the O’Duffy Cup

Corcaigh abú do Chorn Uí Dúbhthaigh!

Dublin for the triple! Brendan Martin Cup

Baile Átha Cliath abú don trí chorn. Bíodh an Corn Breandán Ó Máirtín againn i mbliana!

Hello to all my friends and family in Ireland

Beannachtaí chuig mo theaghlach is mo chairde in Éirinn

Sending love to my Irish friends all across the world

Ag seoladh grá ó chroí chuig mo chairde Éireannacha timpeall an domhain!

My boss thinks I’m finishing that report at the moment

Ceapann mo bhainisteoir go bhfuil mé ag críochniú tuairisce faoi láthair!

I could murder a ham sandwich and a packet of Tayto

D’alpfainn ceapaire liamháis agus mála Tayto

Pairtnéirí Trasna na dTonnta · Trasna na dTonnta partners