Logo Trasna na dTonnta

Trasna na dTonnta

Tionól Gaeilge ar líne · Gaeltacht gathering online
Bí cuid den chomhrá domhanda! · Join the worldwide conversation!
6–10 Nollaig, 2021 · 6–10 December, 2021

Tweet #TrasnanadTonnta ar Twitter Lean muid ar Twitter · Follow us on Twitter

Postáil #TrasnanadTonnta ar Instagram Lean muid ar Instagram · Follow us on Instagram

Imeachtaí:
Beidh gach imeacht ar siúl ar Zoom

 • Ciorcal comhrá (bunleibhéal)
  Dé Luain, 6ú Nollaig, 2021, 7–8pm GMT
 • Rang sean-nós le Muireann Nic Amhlaoibh
  Dé Máirt, 7ú Nollaig, 2021, 6-7pm GMT
 • Íoga as Gaeilge
  Dé Céadaoin, 8ú Nollaig, 2021, 6-7pm GMT
 • Ciorcal Comhrá (Bunleibhéal)
  Dé Céadaoin, 8ú Nollaig, 2021, 8-9pm GMT
 • Seisiún Suaimhnis
  Dé Déardaoin, 9ú Nollaig, 2021, 7-8pm GMT
 • Seisiún Ceoil Thraidisiúnta
  Dé Déardaoin, 9ú Nollaig, 2021, 9-10pm GMT
 • Ciorcal Comhrá (Meánleibhéal)
  Dé hAoine, 10ú Nollaig, 2021, 7-8pm GMT

Events:
All events will occur on Zoom

 • Conversation circle (Introductory level)
  Monday, 6th December, 2021, 7–8pm GMT
 • Sean-nós singing class with Muireann Nic Amhlaoibh
  Tuesday, 7th December, 2021, 6-7pm GMT
 • Yoga in Irish
  Wednesday, 8th December, 2021, 6-7pm GMT
 • Conversation circle (Introductory level)
  Wednesday, 8th December, 2021, 8-9pm GMT
 • Relaxed session
  Thursday, 9th December, 2021, 7-8pm GMT
 • Traditional music session
  Thursday, 9th December, 2021, 9-10pm GMT
 • Conversation circle (Intermediate level)
  Friday, 10th December, 2021, 7-8pm GMT

Pairtnéirí Trasna na dTonnta · Trasna na dTonnta partners