Logo Trasna na dTonnta

Trasna na dTonnta

Tionól Gaeilge ar líne · Gaeltacht gathering online
Bí cuid den chomhrá domhanda! · Join the worldwide conversation!
6–10 Nollaig, 2021 · 6–10 December, 2021

Tweet #TrasnanadTonnta ar Twitter Lean muid ar Twitter · Follow us on Twitter

Postáil #TrasnanadTonnta ar Instagram Lean muid ar Instagram · Follow us on Instagram

Imeachtaí:
Beidh gach imeacht ar siúl ar Zoom

 • Ciorcal comhrá (bunleibhéal)
  Dé Luain, 6ú Nollaig, 2021, 7–8pm GMT
 • Rang sean-nós le Muireann Nic Amhlaoibh
  Dé Máirt, 7ú Nollaig, 2021, 6-7pm GMT
 • Íoga as Gaeilge
  Dé Céadaoin, 8ú Nollaig, 2021, 6-7pm GMT
 • Ciorcal Comhrá (Bunleibhéal)
  Dé Céadaoin, 8ú Nollaig, 2021, 8-9pm GMT
 • Seisiún Suaimhnis
  Dé Déardaoin, 9ú Nollaig, 2021, 7-8pm GMT
 • Seisiún Ceoil Thraidisiúnta
  Dé Déardaoin, 9ú Nollaig, 2021, 9-10pm GMT
 • Ciorcal Comhrá (Meánleibhéal)
  Dé hAoine, 10ú Nollaig, 2021, 7-8pm GMT

Events:
All events will occur on Zoom

 • Conversation circle (Introductory level)
  Monday, 6th December, 2021, 7–8pm GMT
 • Sean-nós singing class with Muireann Nic Amhlaoibh
  Tuesday, 7th December, 2021, 6-7pm GMT
 • Yoga in Irish
  Wednesday, 8th December, 2021, 6-7pm GMT
 • Conversation circle (Introductory level)
  Wednesday, 8th December, 2021, 8-9pm GMT
 • Relaxed session
  Thursday, 9th December, 2021, 7-8pm GMT
 • Traditional music session
  Thursday, 9th December, 2021, 9-10pm GMT
 • Conversation circle (Intermediate level)
  Friday, 10th December, 2021, 7-8pm GMT

Intro

Is ócáid í Trasna na dTonnta a chruthaíonn cibear-Ghaeltacht ar líne ón Luan 4ú go hAoine 8ú Feabhra 2019. Le linn na seachtaine seo tá muid ag iarraidh go mbeidh an méid is mó daoine ar fud an domhain ag tvuíteáil as Gaeilge & ag úsáid na haischlibe #TrasnaNadTonnta a mhinice agus is féidir.

Pairtnéirí Trasna na dTonnta · Trasna na dTonnta partners